titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.25.  | Névnap: Kristóf   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Beledi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
Ellátandó feladatok:
ASP adó-szakrendszer kezelése; az adózással kapcsolatos feladatok ellátása; nyilvántartás: adatváltozások, bevallások feldolgozása; adófizetési kötelezettség megállapítása; adókivetés; befizetések könyvelése; értesítők küldése; felhívások kibocsátása; ellenőrzés; adó módjára történő behajtás; végrehajtás; adó- és értékbizonyítvány kiállítása; ügyfelek fogadása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi-számviteli feladatkör (29/2012. (III.27), Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pont)
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közép-vagy felsőfokú képesítés a közszolgálati tisztségviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 19. pontja alapján
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1.sz.melléklete szerinti önéletrajz
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gál László nyújt, a 0630/348-0243 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/234-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Dr. Gál László, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 31.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.