titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.06.14.  | Névnap: Vazul   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beledi ÁMK a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Beledi Általános Művelődési Központ művelődésszervező munkakör betöltésére

Beledi Általános Művelődési Központ
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beledi Általános Művelődési Központ

művelődésszervező

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A város közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, az állandó és egyszeri városi rendezvények szervezése és lebonyolítása.Adminisztráció. Az önkormányzati intézményekkel és a településen működő civil szervezetekkel való kapcsolattartás. A város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása. Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, művelődésszervező,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         B kategóriás jogosítvány,
•         egészségügyi alkalmasság
•         magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Közművelődés területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
•         Jó szintű Kommunikációs készség,
•         Jó szintű Szervezési készség,
•         Jó szintű Írásbeli és szóbeli kommunikáció,
•         Jó szintű Kreativitás,
•         Jó szintű Probléma megoldó és konfliktuskezelő készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Fényképes szakmai önéletrajz
•         Motivációs levél
•         Iskolai végzettséget, szakképzttséget igazoló okiratok másolata
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         Pályázó nyilatkozata a 3 hónap próbaidő vállalásáról
•         Nyilatkozat az összeférhetetlenségről, és arról, hogy a személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. május 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerencsérné Németh Erika nyújt, a 0620/287-0193 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Beledi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9343 Beled, Vásártér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41/2020 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező.
•         Személyesen: Gerencsérné Németh Erika, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         www.beled.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.