titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.25.  | Névnap: Kristóf   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRA

FELHÍVÁS

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRA

Beled Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 12 §-a értelmében tűzifa természetbeni juttatást biztosít a rászoruló személyek részére. A rendelet alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő, legfeljebb 5 m³ szociális célú tűzifa természetbeni támogatásban részesíti.

Szociális célú tűzifa támogatásban az a személy részesíthető:

  • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (71.250,-Ft), egyszemélyes háztartás esetén pedig a 350 %-át (99.750-Ft) és

  • nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

  • azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosult,

  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

A kérelmeket az önkormányzatnál rendszeresített nyomtatványon legkésőbb 2020. november 5-ig lehet benyújtani . (Beledi Közös Önkormányzati Hivatal Beled, Rákóczi u. 137. Csizmazia Zsoltné ügyintézőnél)

A kérelem mellé csatolni kell a benyújtást megelőző hónap nettó jövedelem igazolását. (pl. munkaviszonyból származó jövedelem, nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, családi pótlék, tartásdíj, GYED, GYES, GYET, árvaellátás, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás stb.)

A benyújtott kérelmekről Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága dönt. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Szociális Bizottság által támogatásban részesített rászorulók részére megállapított mennyiségű tűzifa elszállításáról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia!!!!

Beled Város Önkormányzata