titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.25.  | Névnap: Kristóf   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beled Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Beledi Általános Művelődési Központ intézményvezető

Beled Város Önkormányzata
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beledi Általános Művelődési Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja az intézmény intézményvezetői feladatait. Az intézmény intézményegységei: Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde, Művelődési Ház, Napközi Konyha, Tornacsarnok, Városi Könyvtár
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Főiskola,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-ában az intézményvezetői feladatok ellátására előírt feltételek, vagy a közművelődési intézményben, vagy a könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásához, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 150/1992.(XI.20.)Korm. rendelet 6/A
  • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • pedagógus szakvizsga
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • vezetői gyakorlat
 • idegen nyelv ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a szükséges szakmai gyakorlatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a törvényben meghatározott, közérdekből nyilvános adatokon kívül a pályázat elbírálásával összefüggő egyéb információkra tekintettel hozzájárul-e a nyilvános ülés tartásához
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítését
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 10. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Major Jenő polgármester nyújt, a 0696/594-170 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beled Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/158/2021 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Major Jenő polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.beled.hu