titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.06.24.  | Névnap: Iván   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
II. 14. Hatósági feladatkör II. 15. Építésügyi igazgatási feladatok II. 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
Ellátandó feladatok:
Szerződések műszaki előkészítése, statisztikai adatszolgáltatás, telephelyengedélyek és működési engedélyek kiadása, közreműködés a beruházások és felújítások előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladataiban, piacfelügyeleti feladatok ellátása, Központi Címregiszter folyamatos vezetése
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Műszaki ügyintéző
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Önkormányzati szférában szerzett szakmi gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Műszaki területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, precíz munkavégzés, terhelhetőség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formátumú szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok
 • a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gál László nyújt, a 96/594-170 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/712-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: dr. Gál László, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.beled.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 28.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.