titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.06.14.  | Névnap: Vazul   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

F e l h í v á s BURSA HUNGARICA 2021

F e l h í v á s

BURSA HUNGARICA 2021

Beled Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2021 évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot Beled város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók számára.

A pályázat benyújtásának helye:

Beled Város Önkormányzat
9343. Beled, Rákóczi u. 137.

A” típusú ösztöndíjpályázat

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 A pályázat benyújtásának módja és határideje  

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2020. november 5. (csütörtök) 16 óra

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

a)    A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.

b)    Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c)    A szociális helyzet, körülmények szöveges indokolása írásban.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2021. március.

B” típusú ösztöndíjpályázat

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

 A pályázat benyújtásának módja és határideje  megegyezik az „A” típusú ösztöndíjpályázatnál leírtakkal.

A pályázat kötelező mellékletei:

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A szociális helyzet, körülmények szöveges indokolása írásban.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2020. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2021/2022. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2021. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2021/2022. tanév első féléve.

A részletes pályázati kiírás Beled város honlapján, valamint Beled Város Önkormányzat hirdetőtábláján olvasható.

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás Csizmazia Zsoltné igazgatási ügyintézőnél a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 4 számú irodájában személyesen, illetve telefonon a 06-96/594-175-ös számon kérhető.


Beled Város Önkormányzata