titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.06.14.  | Névnap: Vazul   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

     

Beled Város Önkormányzata

Major Jenő polgármester
Cím:                H-9343 Beled, Rákóczi u. 137.
Tel/Fax:          96/ 594-173, 96/594-185
E-mail:            polgarmester@beledhivatal.eu
 
  Tárgy: Pályázat mentor munkakör betöltésére
 
 
Pályázati Felhívás
 
Beled Város Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16-2017-00023 azonosítószámú Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése tárgyú Európai Uniós projekt megvalósításához
Mentor munkakör 
betöltésére pályázatot hirdet.
 
A jogviszony időtartama: határozott idejű 7 hónap
Foglalkoztatás jellege: heti 10 óra megbízási jogviszonnyal
Munkavégzés helye: 9343 Beled, Rákóczi u. 137.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:
 • a mentor kiemelt szerepet tölt be a toborzás, a motiválás folyamatában
 • a mentori szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése
 • a munkaerő-piaci mentori szolgáltatás célja, hogy az ügyfél:
 • képessé váljon arra, hogy az egyéni tervében meghatározott lépéseket megtegye
 • hozzájusson a munkaerő-piaci reintegrációhoz leginkább szükséges és megfelelő képzéshez, szolgáltatáshoz és támogatáshoz, ezek realizálásában együttműködő és motivált legyen
 • munkaerő-piaci, szociális és mentális helyzetének megoldása és az elhelyezkedés akadályainak elhárulása érdekében megtalálja a megfelelő szolgáltatásokat, információkat, felvegye és tartsa a kapcsolatot az állami vagy más szervekkel
 • segítse a célcsoport tagjának az álláskeresésében a megfelelő munkahely megtalálása, illetve megtartása érdekében kialakítsa és fenntartsa a támogató kapcsolatrendszerét
 
 
Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az EFOP -1.5.2-16-2017-00023 azonosítószámú projektben meghatározott összeg rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság
 •  
 • büntetlen előélet
 • végzettség: a felsoroltak közül bármelyik: szociális munkás, gyógypedagógus, szociálpedagógus, pedagógus, nevelőtanár, pszichológus, igazgatásszervező (szociális igazgatás szakirány), szociológus, humánerőforrás menedzser, művelődésszervező, humánszervező, mentálhigiénikus, közgazdász, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatás szakirányú végzettség, családterapeuta, munkavállalási tanácsadó, mediátor, védőnő
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
 • nyilatkozat a fizetési igényről
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
            A munkakör legkorábban 2019. 08. 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 07.26.
 
A megbízási szerződés a legkedvezőbb árajánlatot adóval (legalacsonyabb ár) kerül megkötésre.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen. A pályázatnak a Beled Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi u. 137.)  Kérjük a borítékon feltüntetni az EFOP-1.5.2-16-2017-00023 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: mentor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 07. 29.
 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információt,
Major Jenő Beled Város polgármestere nyújt a +36 20 805 54 05 telefonszámokon vagy a polgarmester@beledhivatal.eu email címen.

 
 
Major Jenő
polgármester