titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.25.  | Névnap: Kristóf   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Álláshirdetés 1 fő óvodapedagógus

Beledi Általános Művelődési Központ
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beledi Általános Művelődési Központ

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Érvényes egészségügyi alkalmasság
 • Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok
 • Nyilatkozat, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik
 • Nyilatkozat 3 hónap próbaidő vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. július 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Tóth Szilvia nyújt, a 0696/257-150 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Személyesen: Tóthné Tóth Szilvia, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 •  
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 31.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.