titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.25.  | Névnap: Kristóf   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Álláshirdetés Igazgatási-közbiztonsági referens munkakör betöltésére

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

Igazgatási-közbiztonsági referens

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
közbiztonsági referensi feladatok ellátása a 234/2011.(XI.10.) Korm.r. 77.§-a szerint; tűzvédelemmel, munkavédelemmel és foglalkozásegészségüggyel kapcsolatos feladatok végzése; településgazdálkodási feladatok ellátása: közterületek, zöldterületek, temetők fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése, szervezése; önkormányzati honlap szerkesztése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő vállalása
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, precíz munkavézés, terhelhetőség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formátumú szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok
 • a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló igazolás
 • pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rauchné Király Zsuzsanna jegyző nyújt, a 96/594-170 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2311/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási-közbiztonsági referens.
 • Személyesen: Rauchné Király Zsuzsanna jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.