titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.06.24.  | Névnap: Iván   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Álláshirdetés pénzügyi vezető munkakör betöltésére!

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi vezető

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.május 4 –ig tartó közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.május 4-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 29/2012.(III.7.) Korm.rendelet 1.melléklet 19/II. pont szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör I.besorolási osztályban
Ellátandó feladatok:
A pénzügyi igazgatás önkormányzati feladatainak irányítása, felügyelete. Pénzügyi tárgyú döntések előkészítése. Pénzügyi ügyintézők tevékenységének irányítása.Költségvetési tervezés, előirányzat módosítás, átcsoportosítás, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok végzése; számviteli rend és szabályszerűség biztosítása,
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Költségvetési tervezési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, számviteli , vagyongazdálkodási feladatok ellátása az önkormányzatok és intézményeik vonatkozásában
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 •  
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 368/2011(XII.31.) Korm.rendelet 12. §-a szerinti képesítési előírásoknak történő megfelelés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat
 • ASP szakrendszer felhasználó szintű ismerete
 • Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz a 87/2019(IV.23.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló dokumentum hiteles másolata
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalásáról
 • pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rauchné Király Zsuzsanna nyújt, a 96/594-170 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2467/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi vezető.  
 • Személyesen: Rauchné Király Zsuzsanna jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137. .  
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 5.