titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.06.24.  | Névnap: Iván   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Álláshirdetés pénzügyi vezetői munkakör betöltésére

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. S (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi vezető
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű legfeljebb 2023. május 4 —ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 2023.május 4-ig szól,

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137,

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 29/2012.(111.7.) Korm.rendelet 1 .mel$éklet 19/11. pont szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör l.besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:
A pénzügyi igazgatás önkormányzati feladatainak irányítása, felügyelete. Pénzügyi tárgyú döntések előkészítése. Pénzügyi ügyintézők tevékenységének irányítása.Költségvetési tervezés, előirányzat módosítás, átcsoportosítás, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok végzése; számviteli rend és szabályszerüség biztosítása,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Költségvetési tervezési, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, számviteli vagyongazdálkodási feladatok ellátása az önkormányzatok és intézményeik vonatkozásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 368/2011 (XII.31 , ) Korm.rendeiet 12. Sa szerinti képesítési előírásoknak történő megfelelés,
 • Felhasználói szintü MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyiiatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat
 •  ASP szakrendszer ismerete
 • közigazgatási alapvizsga/szakvizsga
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz a 87/2019(lV.23.) Korm.rendelet 1 .melléklete szerint;
 •  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyftvány, vagy annak megigénylését igazoló dokumentum hiteles másolata
 •  iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata  
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalásáról  
 • pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rauchné Király Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06-96-594-170 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Betedi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2142/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi vezető.
 •    Személyesen: Rauchné Király Zsuzsanna jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
                 www.beled.hu - 2021. augusztus 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási Időpontja: 2021. augusztus 23.