titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.06.14.  | Névnap: Vazul   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
II. 14. Hatósági feladatkör II. 15. Építésügyi igazgatási feladatok II. 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
Ellátandó feladatok:
Szerződések műszaki előkészítése, statisztikai adatszolgáltatás, telephelyengedélyek és működési engedélyek kiadása, közreműködés a beruházások és felújítások előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladataiban, piacfelügyeleti feladatok ellátása, Központi Címregiszter folyamatos vezetése
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Műszaki ügyintéző
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középfokú képesítés,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         6 hónap próbaidő vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Önkormányzati szférában szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Műszaki területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Előnyt jelentő kompetenciák:
•         Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, precíz munkavégzés, terhelhetőség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formátumú szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok
•         a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
•         a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
•         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gál László jegyző nyújt, a 96/594-170 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2074-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.
•         Személyesen: Dr. Gál László jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         www.beled.hu honlapon
•         "Rábaközi Magazin" Hetilap
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 20.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.