titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.25.  | Névnap: Kristóf   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beledi Általános Iskola

  • Az iskola hivatalos neve: Beledi Általános Iskola
  • Cím: 9343 Beled, Rákóczi u. 122.
  • Telefon/fax: 96/257-144
  • Email: beledisk@gmai.hu
Iskolánk a Klebelsberg Központ által működtetett intézmény, mely közvetlenül a Soproni Tankerületi Központhoz tartozik. A köznevelési intézményben az 1-8. évfolyamos tanulók általános iskolai nevelése és oktatása folyik. Beiskolázási körzetünkhöz tartozik Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Rábakecöl, Répceszemere és Vásárosfalu, feladatunk ezen települések tanköteles korú tanulóinak ellátása. Két épületben végezzük tevékenységünket. A székhely intézmény a Rákóczi u. 122. szám alatt található, telephelyünk pedig a Rákóczi utca 111. alatti épület. A tantestületünkben minden korosztály fellelhető, az elmúlt években több fiatal pedagógus kapcsolódott be a pedagógiai munkába. Felelős tervezéssel igyekszünk a szakos ellátást minden területen biztosítani.
Iskolánk alapvető céljai között tartjuk számon a megfelelő viselkedéskultúra kialakítását, valamint tanulóink pályaorientációs és életre nyitott felkészítését. A felső tagozaton szakmabörzéket, munkahely látogatásokat, felkészítő elméleti foglalkozásokat tartunk diákjainknak.
Különös figyelmet fordítunk az SNI-s és BTMN-es tanulók ellátására, a lemorzsolódás csökkentésére, a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra, a hitéleti vagy etikai foglalkozások kiválasztására. A tanulók két idegen nyelv közül választhatnak: angol és német.
Biztosítjuk a délutáni napközis illetve tanulószobai foglalkozásokat is a szülők igénye esetén. Tanulóinknak – igény szerint – az önkormányzat által működtetett menza lehetőséget ad a napi háromszori étkezésre.
Biztosítjuk tanulóink részére a délutáni szabadidős és sportfoglakozásokon való részvételt: hagyományőrző citera, furulya szakkör, énekkar-gitár szakkör, média klub. A versenyek iránt érdeklődő diákjainkat felkészítjük angol, német, rajz, versmondás, szép magyar beszéd, színjátszás, számítástechnika témákban is.
Sportolási lehetőségek nagyon jók. Településünk a környék legnagyobb tornacsarnokával rendelkezik. A 24 x 48 m a méretű teremben lehetőség van a mindennapos testnevelés kialakítására, a gyógytestnevelésre, versenyekre való felkészülésre. Iskolánk részt vesz az MDSZ által fémjelzett Aktív Iskola és a Sportfesztivál rendezvényeken, melynek keretében rendszeresen más iskolák tanulói is a vendégeink. A délutáni sportfoglalkozások színvonalas megtartásához sportudvarunkon kézilabda, kosárlabda és futópálya áll a sportolni vágyók rendelkezésére. Délutáni sportkörök is jól látogatottak és népszerűek, pl. a futball, atlétika és mazsorett területén.
Iskolánk külső kapcsolatai révén további lehetőségeket nyújt, melyekben a Napsugár AMI és a Dr. Barsi Ernői AMI rendez helyben foglalkozásokat. A sport területén lehetőség van a Beled SE és a Beledi Karate és Szabadidő Sportegyesület edzéseit látogatni.
A szabadidő hasznos eltöltésében nagy szerepet vállal a Diákönkormányzat és a Szülői Közösség. Hangulatos vetélkedők, Halloween-party, Mikulás klubdélutánok, karnevál és gyereknapi programok szervezésével teszik színesebbé az iskolai életet.
Minden tanévben részt vehetnek a gyerekek az osztályfőnökök által szervezett kirándulásokon, amelyek segítségével megismerkednek hazánk természeti és kulturális értékeivel.
Nyaranta táborozást szervezünk az érdeklődő tanulóknak. A balatoni és erdélyi táborozások során rendkívül sok kellemes élményre tehetnek szert.
Sportolás területén részt veszünk az Aktív Iskola programban, a Bozsik programban, a kulturális élet területén pedig a Lázár Ervin Programban.
Segítjük színesebbé tenni beiskolázási körzetünk településeinek kulturális életét.
Az iskolánkba járó gyerekek évek óta eredményesen szerepelnek a korosztályuknak meghirdetett tanulmányi, kulturális és sportversenyein.