titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.25.  | Névnap: Kristóf   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Pályázatot hirdet Beledi Általános Művelődési Központ Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Beledi Általános Művelődési Központ
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beledi Általános Művelődési Központ

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         Büntetlen előélet
•         Cselekvőképesség
•         Magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Részletes szakmai önéleztrajz
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         Érvényes egészségügyi alkalmasság
•         Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok
•         Nyilatkozat, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik
•         Nyilatkozat 3 hónap próbaidő vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerencsérné Németh Erika nyújt, a 0620/287-0193 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Személyesen: Gerencsérné Németh Erika, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         www.beled.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.