titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2023.09.26.  | Névnap: Jusztina   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Művelődési Központ

Művelődési Ház
A Beledi Általános Művelődési Központ intézményrendszerében működő művelődési házunk a település kulturális központja.


Munkáját a kulturális értékek, a lakossági igények, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével a jogszabályi keretek szem előtt tartásával határozza meg.

A város közművelődési intézményét 1959-ben alapították, mint Arany János kultúrotthont.
A pezsgő szellemi és kulturális életre ma is szívesen emlékszik vissza az idősebb generáció.
1979-ben adták át újonnan épült jelenlegi épületét, amely ma már a kistérség közművelődését biztosítja.
2003-tól Általános Művelődési Központ formájában működik.
A művelődési ház épületében a városi és iskolai integrált könyvtár is helyet kapott.
A ház rendezvényeit évente 10-11 ezer fő látogatja.
Az intézmény fő profilja az iskolarendszeren kívüli működő öntevékeny önművelő, a megismerő kultúra elsajátítását támogató programok szervezése és megvalósítása. 

 
 
A BÁMK számára a legfontosabb prioritások:

 • a hagyományos közművelődési tevékenység folyamatos megújítása, új rendezvények bevezetése, ezáltal a közönség újabb rétegeinek megszólítása
 • nemzeti identitástudatunk erősítését és hangsúlyozását szolgáló rendezvények (nemzeti ünnepeink) szervezése, lebonyolítása
 • a nemzeti, szellemi értékek, a helyi hagyományok, amatőr mozgalmak megóvása és segítése
 • a civil együttműködés a közművelődési feladatellátásban
 • a fiatalok segítése, támogatása, együttműködés keresése
 • állandó kulturális és szórakoztató rendezvények (Nyugdíjas Művészeti Találkozó, Nyugdíjas Olimpia, Kultúrházak éjjel-nappal, Kulturális örökség napjai, Zene világnapja, Advent fényei, Gyermeknapi kavalkád stb.)
 • klubok, körök szervezése
 • kiállítások rendezése
 • ismeretterjesztő előadások megtartása
 • Beledi Pünkösdi Fesztivál szervezésében és lebonyolításában való részvétel
 • információnyújtás, tanácsadás
 • szolgáltatások, teremhasznosítás

A fentieknek megfelelően a művelődési ház rendezvény-kínálata biztosítja, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kulturális, közösségi és szabadidős programokat.
 
Jelenleg számos klub és szakkör működik, amelynek elsődleges célja a közösségi élet fenntartása, az értékek megőrzése és terjesztése.
 
Fontosnak tartja az összefogást, a közösségformálást erősítő különféle művelődési alkalmak szervezését a település lakói számára.
 
Otthont biztosít az önszerveződő közösségeknek, civil szervezeteknek és a győri székhelyű Napsugár Művészeti Iskola beledi kihelyezett tagozatának, ahol városunk fiataljai a tánctanulás mellett zongora-, gitár- és furulyaoktatásban vehetnek részt.


Az egyik legjelentősebb programot az először 2004-ban megrendezett Pünkösdi Fesztivál és Vásár jelenti.
A nagy tömeget megmozgató éves program és valamennyi, társközségi és egyéb kulturális rendezvény (idősek napja, városi karácsonyi ünnepély, gyermeknap, oktatások, tanfolyamok, egészségnapok, művészeti találkozók, klubok, szakkörök…stb) lebonyolítása a BÁMK központi épületében (Művelődési Ház) a Tornacsarnokban ill.  a komplexum előtti szabad területen zajlik.
 
2006-ban a HEFOP 3.5.4 felnőttképzési pályázati program kidolgozásával és közel
30 millió forint elnyerésével lehetőség nyílt a művelődési ház részleges korszerűsítésére és tevékenységi körének bővítésére.
További uniós projektekkel mindez folyamatosan kiegészült; 2012-ban bevezetésre került a kreatív ipar megismertetése a különféle kézműves és technikai tevékenységeken keresztül.
FotóSzíniStúdió – kreatív megoldások Beleden TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0118


Számos egyéb közösségi tevékenység, tanulási forma és hagyományápolás lehetőségét biztosították az alábbi projektek, valamennyi korosztály megszólításával. Különösen hangsúlyos volt a hátrányos helyzetű réteg bevonása, a munkaerőpiaci integrációjuk elősegítése.
 • Rábaköz kultúrkörei
 • TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0310
 • XXI. századi képzésfejlesztés és felnőttképzés Beleden
 • TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0008
 • Új tanulási formák az élethosszig tartó tanulás jegyében a Rábaköz közművelődési intézményeibe TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0014 

Jelenleg működő klubjaink és szakköreink:
 
Kézimunka Szakkör
Szivárvány Foltvarró Szakkör
Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület
Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub Dalköre
Jóga
Konditorna

Cím:
Beledi ÁMK Művelődési Ház
9343 Beled, Vásártér utca 2/1.
Tel.: 96/257-146,
E-mail: muvhaz@mvh-beled.koznet.hu
Honlap: www.bamk.hu

 
A közművelődési egységünk a Beledi ÁMK Városi és Iskolai Könyvtárral közösen nem csak az oktatást támogatja, hanem ellátja a település gyermek- és felnőtt lakosságának művelődési igényeit is. A könyvtárban és a művelődési házban van a település rendezvényeinek 70-80 %-a.
Városi és Iskolai Könyvtár
A kisváros egyetlen könyvtára, amely a Beledi Általános Művelődési Központ intézményi részegységeként működik, 1981. óta integrált (települési és iskolai) könyvtár.
Ezt a funkciót jelenleg is betölti.


Állománya jelenleg kb. 14 250 dokumentum. A kiadványok zöme klasszikus szépirodalom, és a kor igényeihez kapcsolódó értékes szép- és szakirodalmi törzsanyag, amely tartalmilag a közkönyvtári és alapfokú oktatással összefüggő könyvtári szolgáltatásokhoz illeszkedik.

A könyvállományt a közelmúltban frissítették: nagyarányú apasztást végeztek, az új beszerzések folyamatosak.

Olvasóinak száma átlagosan 150-200 fő/év.

Az önkormányzati beszerzési keret évi kb. 250-300 dokumentum vásárlását teszi lehetővé.
A könyvtár emellett rendszeresen él az olyan pályázati lehetőségekkel, ami állományának gyarapítását, az olvasók minőségi kiszolgálását, valamint ismereteinek gyarapítását segítheti elő. Rendszeres kedvezményezettje az állományt évenkénti gyakorisággal bővítő ún. Márai-Program-nak, amelyből eddig kilenc alkalommal részesültek.

A könyvtár három, egymástól elkülönített helyiségben szolgáltat, köztük tágas informatikai teremmel kiegészülve.
Szolgáltatások:
Könyv-, folyóirat-, CD-ROM- DVD-kölcsönzés, szá­mítógép-használat (ingyenes internet, szövegszerkesztés), szkennelés, laminálás, skype.
Ingyenes adatbázisok:
MEK, Digitális Irodalmi Akadémia, NAVA, https://net.jogtar.hu/
A könyvtár számítógépes állomány-nyilvántartással rendelkezik, ami teljes egészében digitalizált. A kölcsönzés vonalkódos. Kiépült az OPAC, az elektronikus katalógus az intézményi honlapján elérhető. Honlapja friss, naprakész állapotú, minden intézménnyel kapcsolatos lényeges és aktuális információt tartalmaz

A bibliotéka -alapszolgáltatásait kiegészítve-, 2004. május 1. óta tagja az eMagyarország Pontok országos hálózatának, amely 2018-ban ún. Digitális Jólét Ponttá alakult.
A program a társadalmi változások újfajta igényeihez illeszkedve Innovációs és Technológiai Minisztériummal karöltve aktuális feladatokat bízott a könyvtárakra ill. a Digitális Jólét Pont mentorokra, bővítve szakmai munkájuk sokrétűségét.
A DJP Program és Hálózat kiemelt célja, hogy tudatosuljon a lakosságban az információtechnológia számos előnye. Fő feladata a digitális kompetencia fejlesztése, a digitális szakadék csökkentése a lakosság körében. Beleden a különböző helyi képzések időről időre lehetőséget nyújtanak mindazok számára, akik szeretnék elsajátítani az digitális médiaműveltség alapjait. Ennek érdekében az intézmény informatikai előadások formájában és egyéni segítségnyújtással is rendelkezésére áll a hozzájuk fordulóknak.
Időről-időre szervezett nagyinet-képzéseivel a könyvtár az idősebb korosztály felzárkózását igyekszik előmozdítani.  Az internet adta lehetőségeket hivatali ügyintézésük során is alkalmazni tudó időskorúak képzése az elmúlt években sikeres volt.
Ezen felül folyamatosan igénybe vehető a Digitális Jólét Mentor (könyvtáros) közreműködése, aki segítséget nyújt az információs készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára a felzárkózásban. Ugyanitt elérhetőek az e-közigazgatási ügyintézéssel kapcsolatos friss információk is.
Jelenleg 14 db számítógép és számos technikai, köztük  térítéses  irodai szolgáltatások állnak a használók rendelkezésére.

Vezeték nélküli végpont (wifi) segítségével is rákapcsolódhatnak az internetre azon látogatók, akik saját számítógépükön szeretnének dolgozni.

Az intézmény rendszeresen szervez különféle rendezvényeket is (szavalóversenyek, vetélke­dők, Költészet-nap, felolvasómaraton, ismeretterjesztő és irodalmi előadások, író-olvasó találkozók, könyvtárhasználati órák, számítógépes foglalkozások).

Állandó programjai a jeles irodalmi és zenei évfordulókhoz kapcsolódó rendezvénysorozatok kínálata. Az elmúlt években a művelődési házzal közös projektekben (Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, József Attila, Weöres Sándor), majd önálló centenáriumi (Arany János, Szabó Magda. Ady Endre nevéhez kapcsolódó) programokban vehetett részt a város közönsége.
Az óvodás-és iskoláskorúak számára rendezett Kultúra napi vers-és prózamondó verseny 30 éves jubileummal büszkélkedhet.
Az olvasásnépszerűsítés céljából létrehozott Felolvasómaraton évről évre más-más formában és témában kerül megrendezésre, amelyben valamennyi korosztály részt vesz.
A legjelentősebb könyvtár- és olvasásnépszerűsítő projekt az októberi Országos Könyvtári Napok, amely egy héten át a legváltozatosabb programokat kínálja minden korosztály számára.


Az állandó kulturális és könyves programokon felül alkalmanként, aktualitásokhoz kapcsolódó rendezvényeket is kínál az intézmény.
Támogatva az alapfokú oktatást, rendszeresen szervez informatikai előadást, író-olvasó találkozót, nyári Betűfaló vakációt, könyvtárbemutató órákat a diákoknak.
Fontosnak tartja a kortárs irodalmi alkotók megismertetését személyes találkozások formájában is. Közülük K. László Szilvia, Sohonyai Edit, Víg Balázs, Lackfi János, Holden Rose írók voltak a közelmúlt vendégei, - néhányuk több alkalommal is.


Nagyobb közönségszámú programjait a művelődési háztól „kölcsönvett” termekben tartja.

Beled várossá alakulásának évétől, 2009-től kezdve egy jelentős összegű NKA-pályázatnak köszönhetően korszerűen berendezett, otthonos könyvtárbelső várja a látogatókat.

A könyvtár kapcsolata a sajtóval és médiával nagyon fontos része a kommunikációs stratégiának. Médiamegjelenéseinek fő orgánumai, a megyei napilap, regionális hirdetési újságok, Rábaközi Televízió.
Szoros kapcsolata van a helyi önkormányzati lappal, amelyben rendszeresen jelennek meg tájékoztató vagy éppen felhívó jellegű intézményi hírek, programajánlók. A már lezajlott eseményekről a lap hasábjain rendszeresen beszámol.
Önálló Facebook-oldalt és nyilvános olvasói FB-csoportot működtet.


A könyvtár nyitvatartási ideje:
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig.
 
 
Cím:
Beledi ÁMK Városi és Iskolai Könyvtár
9343 Beled, Vásártér utca 2/1.
Tel.: 96/257-146,
E-mail: konyvtar@mvh-beled.koznet.hu
             beled2891emagy@gmail.com
Honlap: www.bamk.hu