titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.25.  | Névnap: Kristóf   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Helyi termelői piac kialakítása Beleden
Pályázati konstrukció: TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés”
Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00008
Projekt címe: Helyi termelői piac kialakítása Beleden
Kedvezményezett neve: Beled Város Önkormányzata
 
Kedvezményezett címe: 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
 
Elnyert támogatás: 27 810 421 forint
 
Támogatás intenzitása: 100%
 
Finanszírozó alap: ERFA
 
Projekt célja és tartalma:
 
Rákóczi út melletti emlékpark a település központjában fekszik, a Barthodeiszky - kastéllyal szemben, a Polgármesteri Hivatal és a Takarékszövetkezet szomszédságában. A parkban jelenleg a terület súlypontjában található emlékművön és a hozzá vezető térköves úton kívül csak egy kettéágazó, íves murvás utacska húzódik, amely a Rákóczi út menti járdától indulva a park hátsó részét tárja fel. A parkban padok, hulladékgyűjtők nem találhatók. A felújítás során igyekeztünk a meglévő faállományt megőrizni. A tervezett burkolatépítésnek 2 db lombos és 3 db tűlevelű fa esik áldozatul, amelyek fiatal, részben rossz egészségi állapotú, már elszáradt egyedek. A tervezett térkő burkolat nyomvonalát igyekeztünk a meglévő murvás útéval megegyezően vezetni, így a meglévő kerti szegély elbontására csak a piactér teresedésénél van szükség. A Rákóczi út mentén a meglévő aszfalt járda bontása szükséges. A tervezett piactér elhelyezésénél figyelembe vettük a meglévő murvás út nyomvonalát, valamint az emlékmű elhelyezkedését, illetve hogy minél kevesebb meglévő fa essen a felújítás áldozatául. A piactér megközelítése 3 fő irányból lehetséges: a takarékszövetkezet felől a meglévő aszfalt burkolat irányából, az emlékmű felől, valamint észak-keletről, a meglévő, felújítandó murvás út nyomvonalán. A Rákóczi út mentén a meglévő keskeny aszfaltos járda helyett egy 3,5 m széles térköves utat alakítunk ki a park szélességében. Innen indul ki az emlékműhöz vezető út, amelyet annak kiteresedése után két ágon folytatunk, megszüntetve így annak „zsákutca” jellegét. A meglévő murvás út nyomvonalából adódóan a tervezett piactér környezete egy félkör alakot formál, amelybe a burkolt felület legyező alakban illeszkedik bele. Az emlékmű felől induló tengelyt keresztirányban egy íves, napvitorlákkal fedett pergola zárja le, két végében 1-1 tároló faházzal. Az árusító terület a pergolák alatt, illetve a burkolt felület többi részén alakítható ki, mobil, összecsukható asztalok kihelyezésével. A piactér két szélére padokat, hulladékgyűjtőket, valamint napelemes világítótesteket helyeztünk el. A tervezett burkolatok közötti zöld szigetekben cserjék és fák telepítésével keretezzük, tesszük barátságosabbá, környezetébe illővé a piacot. A projektnek nincs előrelátható klímakockázata.
Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága
Projekt zárása: 2018.09.30.
A projekt jelenlegi állása:
Az őstermelői piac kivitelezése elkezdődött, a kivitelező felvonult. Az építés a tervezett ütemben halad, 2018.03.28.-ra a kivitelezési munkák 25% -ban elkészültek. 25% -os készültségnél áll a beruházás, a következő munkanemeket érintően történtek munkálatok:
Aszfalt burkolat bontása alépítménnyel együtt, építési törmelék elszállításával.
Beton kerti szegély bontása alépítménnyel együtt, építési törmelék elszállításával.
Meglévő lombos fák kivágása, növényi hulladék elszállításával.
Meglévő tűlevelű fák kivágása, növényi hulladék elszállításával
Meglévő cserjék kivágása, tuskózással, növényi hulladék elszállításával
Gyepnyesés tervezett burkolatok és cserjefelületek helyén, hulladék elszállításával
Humuszleszedés tervezett burkolatok helyén, 30 cm vtg.-ban, helyszíni deponálással
Finomtereprendezés, talajlazítás, építési törmelék elszállításával
100×5×20 cm-es beton kerti szegély fektetése szürke színben beton megtámasztással, térkő burkolatok mellé
Burkolatok tükrének kialakítása (meglévő murvás út meghagyásával), 9 cm mélységben, kitermelt föld helyszíni terítésével, tükör tömörítésével
Homokos kavics alap készítése 15 cm vtg.-ban, tömörítve(meglévő murva burkolaton kívüli tervezett térkő felületek alatt)
M22 murva alap alap készítése 15 cm vtg.-ban(meglévő murva burkolaton kívüli tervezett térkő felületek alatt)
Barabás Gerecse térkő (6 cm vtg.) vagy ezzel egyenértékű más termékfektetése 3 cm vtg. finomzuzalék ágyazatra, előzőleg kialakított tükörre és meglévő murva burkolatra
Faház betonalapjának készítése kompletten 15cm vastagságban
 
A munkálatok terv szerint jó ütemben folytatódtak 50% -os készültségnél (2018.04.29.) a következő munkálatok készültek el: -ágyazatépítés, tömörítés, szegélyépítés betonágyba, térkövezés
 

2018.05.31-re a kivitelezés elérte a 75%-ot, a következő munkálatok készültek el:- a térkövezés folytatódott, elhelyezésre került a világításkábel, megkezdődött a humusz visszaterítése és tömörítése, megkezdődött a faházak és az árusító asztalok felépítése2018.09.30., a piac kivitelezése befejeződött.(100%-os készültség)

A piactér megközelítése 3 fő irányból lehetséges: a Takarékszövetkezet felől a meglévő aszfalt burkolat irányából, az emlékmű felől, valamint észak-keletről, a meglévő, felújított út nyomvonalán. A Rákóczi út mentén egy 3,5 m széles térköves utat alakítottunk ki a park szélességében. Innen indul ki az emlékműhöz vezető út, amelyet annak kiteresedése után két ágon folytattunk. A meglévő murvás út nyomvonalából adódóan a kialakított piactér környezete egy félkör alakot formál, amelybe a burkolt felület legyező alakban illeszkedik bele. Az emlékmű felől induló tengelyt keresztirányban egy apácarácsokkal fedett pergola zárja le, két végében 1-1 tároló faházzal. Az árusító területet a pergolák alatt, illetve a burkolt felület többi részén alakítottuk ki, mobil, összecsukható asztalok kihelyezésével. A piactér két szélére padokat, hulladékgyűjtőket, valamint világítótesteket helyeztünk el. A burkolatok közötti zöld szigetekben cserjék és fák telepítésével tettük barátságosabbá, környezetébe illővé a piacot. Az őstermelői piac mintegy nyolcszáz négyzetméternyi térköves területén, félkörben harminc árusítóhely áll a termelők és vásárlók rendelkezésére.